Бугульминская газета
 • Рус Тат
 • Гаммәви тыңлаулар турында

  Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегендә Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча гаммәви тыңлаулар уздыруны билгеләү турында Бөгелмә шәһәре мэры карары Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставына, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль...

  Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегендә Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча гаммәви тыңлаулар уздыруны билгеләү турында Бөгелмә шәһәре мэры карары

  Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставына, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегендә Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә таянып һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегендә Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектын тикшергәннән соң карар бирәм:

  1. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегендә Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча гаммәви тыңлаулар уздыруны билгеләргә.
  2. Гаммәви тыңлауларны Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт, зур утырышлар залы (5 нче кат) адресында урнашкан муниципалитет бинасында 2012 елның 27 сентябре көнне 14 сә-гатьтә үткәрергә.
  3. Бөгелмә муниципаль районының архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлегенә тәкъдим итәргә:
  - гаммәви тыңлауларга куела торган мәсьәлә буенча Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт, 419 нчы бүлмәдә физик һәм юридик затлардан тәкъдимнәр, рекомендацияләр, заявкалар кабул итүне оештырырга;
  - гаммәви тыңлауларны үткәрү, аның нәтиҗәләре буенча беркетмә һәм йомгаклау документларын әзерләү эшен оештырырга;
  - гаммәви тыңлаулар нәтиҗәләре буенча Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы проектка тиешле үзгәрешләрне кертергә һәм әлеге проектны Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесенә тапшырырга.
  4. Әлеге карарны һәм гаммәви тыңлаулар нәтиҗәләре турындагы йомгакны күмәк мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Бөгелмә муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.
  5. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары И.Б.Беловага йөкләргә.

  И.КАСЫЙМОВ,
  Бөгелмә шәһәре мэры.


  Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегендә Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты

  Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең текст өлешенә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр
  1. Физик һәм юридик зат-ларның мөрәҗәгатьләренә бәйле рәвештә:
  - Кызыл Армия урамындагы ЖЗ зонасының 581,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Д1 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Александр Суворов урамындагы ЖЗ зонасының 3904,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Ж4 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Сергей Киров урамы, 57 "б" Д2 зонасының 750 квадрат метр мәйданлы өлешен Д1 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Газинур Гафиятуллин урамы, 25 "г" Д1 зонасының 1170,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Д2 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Владимир Ленин урамындагы Ж1 зонасының 738 квадрат метр мәйданлы өлешен Д2 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Ямашев урамындагы ЖЗ зонасының 33681 квадрат метр мәйданлы өлешен Д1 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Совет урамындагы Ж1 зонасының 544,5 квадрат метр мәйданлы өлешен Д1 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Николай Гоголь урамы, 59 ЖЗ зонасының 1611,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Ж4 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Совет урамындагы ЖЗ зонасының 950,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Д4 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Депо урамындагы Ж2 зонасының 2600 квадрат метр мәйданлы өлешен Д5 зонасы итеп үзгәртергә;
  - 1 нче Тыкрыктагы ЖЗ зонасының 575,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Д1 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Владимир Ленин урамындагы Д2 зонасының 290 квадрат метр мәйданлы өлешен Д1 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Яшьләр урамындагы Д1 зонасының 1,5 гектар мәйданлы өлешен Д5 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Владимир Ленин урамындагы Д2 зонасының 1700,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Д1 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Совет урамындагы ЖЗ зонасының 800,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Д1 зонасы итеп үзгәртергә.

  2. "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы"ның 1 нче кушымтасында, җир участокларын гамәлдә файдалануны истә тотып, түбәндәге зона өлешләрен үзгәртергә:
  - Депо урамындагы Ж2 зонасының 705 квадрат метр мәйданлы өлешен Д5 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Әнвәр Ягъфәров урамындагы Д1 зонасының 1075,2 квадрат метр мәйданлы өлешен ТР-1 зонасы итеп үзгәртергә;
  - Кызыл Армия урамындагы СЗ һәм Ж3 зонасын ПД зонасы итеп үзгәртергә;
  - Сергей Лазо, Белинский урамнарындагы Ж3 зонасының 10160,0 квадрат метр мәйданлы өлешен Ж1 зонасы итеп үзгәртергә.

  Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегендә Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 41 нче маддәсендә:
  - ТР-1 зонасында файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләренә "автосервис объектлары" төрен кертергә;
  - П1, П2, П3, П4, КО зоналарында файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләренә "автодромнар" төрен кертергә;
  - П1, П2, П3 зонасында файдалану-ның рөхсәт ителгән ярдәмче төрләренә "автомобиль юу урыннары" төрен кертергә;
  - П4, КО, ТР-1, ТР-2 зонасында файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләренә "автомобиль юу урыннары" төрен кертергә;
  - ТР-2 зонасында файдалану рөхсәт ителгән төп төрләргә "инженерлык инфраструктурасының зур объектлары", "техник һәм инженерлык тәэми-
  наты объектлары"
  төрләрен кертергә.
  39, 40, 41, 42, 43, 44 нче маддәләрдә;
  - территориаль зоналарның барлык төрләренә файдалануның "реклама конструкцияләре" дигән ярдәмче төрен кертергә.
  39 нчы маддәдә:
  - Ж1 зонасында "Җир участокларының чик үлчәмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектлары реконструкцияләренең чик параметрлары" таблицасын тулыландырырга: элек бүлеп бирелгән җир участокларының чик параметрлары: минималь мәйдан - 0,01 гектар;
  - Ж2, Ж3, Ж4 зоналарында фай-далануның шартлы рөхсәт ителгән төрләренә "ваклап сәүдә итү - павильон" төрен кертергә;
  40 нчы маддәдә:
  - Д1, Д3, Д4, ПД зонасында файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләренә "автомобиль юу урыннары" төрен кертергә.

  Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


  Нравится
  Поделиться:
  Реклама
  Комментарии (0)
  Осталось символов: