Бугульминская газета

Бөгелмә районы

18+
Рус Тат
Ил-көн сулышы

Рәсми хәбәр

1 нче карар Гаммәви тыңлауларны билгеләү турында Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында"гы № 131-ФЗ Федераль Законына туры китереп, Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге Уставы һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм...

1 нче карар
Гаммәви тыңлауларны билгеләү турында
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында"гы № 131-ФЗ Федераль Законына туры китереп, Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге Уставы һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә
таянып, Бөгелмә шәһәр Советы КАРАР БИРДЕ:
1. Түбәндәге адреслар буенча урнашкан капиталь төзелеш объектларына һәм җир участокларына шартлы файдалануга рөхсәт бирү турында һәм рөхсәт ителгән төзелеш параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү турында халык инициативасы буенча үткәрелә торган гаммәви тыңлаулар уздыруны билгеләргә:
1.1.) Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Климент Ворошилов урамы, 19 нчы йорт, 17 нче квартирда - "чәчтараш урнаштыру өчен";
1.2.) Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Николай Бауман урамы, 2 нче йорт, 21 нче квартирда - "азык-төлек булмаган товарлар кибете урнаштыру өчен";
1.3.) Татарстан Республикасы, Бөгел-мә шәһәре, Владимир Ленин урамы, 55 нче йорт, 17 нче квартирда - "азык-төлек булмаган товарлар кибете урнаштыру өчен";
2. Гаммәви тыңлауларны 2014 елның 22 августында сәгать 10да түбәндәге адрес буенча Бөгелмә муниципаль районы муниципалитеты бинасында уздырырга: Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт (5 нче кат, зур утырышлар залы).
3. "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш комиссиясенә - гаммәви тыңлауларны Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш ка-гыйдәләренә туры китереп уздырырга.
4. Бөгелмә муниципаль районы "Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе" муниципаль унитар предприятиесенә гаммәви тыңлауларга куела торган мәсь-әләләргә кагылышлы экспозицияләр урнаштыруны, физик һәм юридик затлардан тәкъдимнәр, рекомендацияләр, заявкалар кабул итүне муниципалитет бинасында оештырырга тәкъдим итәргә. Адрес: Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт.
5. Карарны күмәк мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының интернет челтәрендә-
ге рәсми порталына куярга.
6. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам.
И. БЕЛОВА,
Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары.
2 нче карар
Гаммәви тыңлауларны билгеләү турында
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында"гы № 131-ФЗ Федераль Законына туры китереп, Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге Уставы һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән фай-далану һәм төзелеш кагыйдәләренә таянып, Бөгелмә шәһәр Советы КАРАР БИРДЕ:
1. Бөгелмә муниципаль районы "Бө-гелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә ("Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге шәһәр төзелеше зоналары картасы" дигән 1 нче кушымтага) түбәндәге үзгәрешләрне кертү проектын карау буенча гаммәви тыңлаулар билгеләргә:
- Ж1 зонасының 14 Шәһит урамындагы 8 нче йорт өлешен Д1 зонасына үзгәртү
- Ж1 зонасының Совет урамындагы 111 нче йорт өлешен Д1 зонасына үзгәртү
- Д1 зонасының Х. Ямашев урамындагы өлешен Ж1 зонасына үзгәртү
- Р1 зонасының Н. Чернышевский урамындагы өлешен Ж1 зонасына үзгәртү.
2. Гаммәви тыңлауларны 2014 елның 16 октябрендә сәгать 10да түбәндәге адрес буенча Бөгелмә муниципаль районы муниципалитеты бинасында уздырырга: Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт (5 нче кат, зур утырышлар залы).
3. "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш комиссиясенә - гаммәви тыңлауларны Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә туры китереп уздырырга.
4. Бөгелмә муниципаль районы "Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе" муниципаль унитар предприятиесенә гаммәви тыңлауларга куела торган мәсь-әләләргә кагылышлы экспозицияләр урнаштыруны, физик һәм юридик затлардан тәкъдимнәр, рекомендацияләр, заявкалар кабул итүне муниципалитет
бинасында оештырырга тәкъдим итәргә.
Адрес: Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт.
5. Карарны күмәк мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының интернет челтәрендәге рәс-ми порталына куярга.
6. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам.
И. БЕЛОВА,
Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары.
3 нче карар
Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 нчы маддәсенә, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә һәм 2014 елның 23 июлендә булып узган гаммәви тыңлаулар нәтиҗәләре буенча "Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында"гы фәнни-тикшеренү эшләренә таянып, Бөгелмә шәһәр Советы КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә "Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында"гы фәнни-тикшеренү эшләре кысаларында башкарылган үзгәрешләрне кертергә.
2. Карарны күмәк мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының интернет челтәрендә-
ге рәсми порталына куярга.
3. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам.
И. БЕЛОВА,
Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса